خدمات جهادی

  • وظیفه گروه های جهادی

    Posted by

    اولین خاصیت و وظیفه گروه های جهادی همین (خدمت به مردم) است که بچه ها رنج سفر را به دوش می گیرند و می روند جاهایی که سختی دارد، از کوه بالا رفتن دارد، زخمی شدن دارد؛ حتی در جاهایی بد و بیراه می شنوند. این سختی ها دستاورد بزرگی […]

    بیشتر بخوانید: وظیفه گروه های جهادی